Værkfortegnelse over udstillede keramiske arbejder fremstillet i perioden 1970-91

 

 

1970 Charlottenborgs Forårsudstilling: Trådophængte keramiske kompositioner

1970 Septemberudstillingen Sophienholm: Billedkasser, mixed media, inklusiv keramiske figurer (se vedlagte foto eksempel: “Kunstkassen”)

1980, Amtskunstnerudstillingen, HolløseMølle: Billedkasser, “Sneglekassen” m.fl.

1982 Kvindegalleriet i København: “Spor i ler”, en keramisk rumopbygning m. 80 keramiske objekter spredt ud på et 11 m langt bord,

formet som et stamtræ. Udstillingen var et samarbejde med min mor keramikeren Lis Brüel og min dengang 11-årige datter, sangeren

Louise Brüel Flagstad (Se vedlagte fotos + anmeldelse af Hellen Lassen, Politiken 12. august 1982)

1983 Grevinde Danners Kulturfestival: “Fatamorgana”, en rumopbygning,

1985 Langelinieprojektet, Fools 85: “Regnmagerhytten”, forglødet ler, indbygget lydcollage

1991 Keramisk Kunst, Dansk Kunstnerkeramik gennem 100 år på Charlottenborg, “Regnmagerhytten”, keramisk installation

 

Gennem hele min barndom – som datter af keramikerne Lis og Axel Brüel har jeg arbejdet med ler – været med i alle processer, fra leret slemmes, arbejderne modelleres, drejes eller støbes, tørrer, forglødes, glaseres, dekoreres og brændes igen – og dermed fået et grundlæggende og samtidig sjovt frit kendskab til materialets muligheder.